หน้าแรก » การศึกษา, ข่าวเด่น » ชวนเด็กไทย “เรียนรู้-ระวัง-ตั้งรับ” มหันตภัยพิบัติธรรมชาติ

ชวนเด็กไทย “เรียนรู้-ระวัง-ตั้งรับ” มหันตภัยพิบัติธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม ชวนเด็กไทย “เรียนรู้-ระวัง-ตั้งรับ” มหันตภัยพิบัติธรรมชาติ โครงการ Light Up Phuket ประจำปี 2554 ณ บริเวณสวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต, อาจารย์ดิลก อุทะนุต อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภัยพิบัติ และ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน มาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม

การจัดงานในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์ “สึนามิ” ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ 6 จังหวัดพื้นที่ฝั่งอันดามันของประเทศไทย และทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ การให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ระหว่างและหลังการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็น ดังนั้น เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดภูเก็ต ได้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากมหันตภัยพิบัติธรรมชาติ และเรียนรู้การสังเกตเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอย่างถูกต้อง จึงได้มีการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ “โมเดลเรียนรู้ภัยพิบัติ เด็กและเยาวชนไทย เรียนรู้อะไร จากมหันตภัยพิบัติธรรมชาติ” และกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในรูปแบบของการเล่นเกมส์ชุดความรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยไม่ประมาทกับมหันตภัยทางธรรมชาติและเห็นความสำคัญของการมีระบบป้องกันภัยล่วงหน้า ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้กำหนดให้นักเรียนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น โรงเรียนบ้านกะหลิม โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และนักเรียนในจังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีพังงา และมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชวนเด็กไทย “เรียนรู้-ระวัง-ตั้งรับ” มหันตภัยพิบัติธรรมชาติ ในวันนี้ เพื่อเตรียมการสู่ความพร้อมให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ถึงภัยธรรมชาติ และการเตรียมตัวเพื่อไม่ให้เกิดภัยเหล่านั้นสู่มหันตภัย ทั้งนี้ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้อย่างมากมายจากที่จังหวัดภูเก็ตเกิดภัยพิบัติสึนามิ และบุคคลซึ่งเตือนเราอยู่ตลอดเวลาให้เห็นความร้ายแรงของสึนามิ ก็คือ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ซึ่งวันนี้ท่านได้นำวิทยากรด้านต่างๆ มาบนเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนของเราได้รับทราบและรับรู้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดย 7 ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยลืม และยังจำกันได้ว่า เรามีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไร ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจไปทั่วโลก

ชวนเด็กไทย “เรียนรู้-ระวัง-ตั้งรับ” มหันตภัยพิบัติธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมา ได้เน้นเรื่องการเตรียมตัวทั้งหมดในเรื่องภัยธรรมชาติ และการเรียนรู้เรื่องสึนามิมา แต่ในปีนี้ เราได้จัดกิจกรรมพิเศษในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหันตภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญในการเรียนรู้วิธีป้องกันตนเอง และการสังเกตการณ์เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดทางฝั่งอันดามัน

สำหรับงานโครงการ Light Up Phuket ประจำปี 2555 ได้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในระดับชั้นต่างๆ ประกอบด้วย ระดับอนุบาล ประกวดในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี ร่วมใจ ช่วยภัยสึนามิ” รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ญ.นะดา มะวิง ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา รางวัลดีเด่น ได้แก่ ด.ญ. อีเนซ มอร์เทนสัน ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น ด.ญ.บุษกร พิมเสน ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ด.ญ.จันทรา ตันสกุล ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ์ ร.ร.วิทยาสาธิต ด.ญ.ณัฐณิชา จินดา ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา ระดับ ป. 1-3 หัวข้อ “รู้รักสามัคคี ร่วมใจ ช่วยภัยสึนามิ” รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ญ.ชัชดาพร ทองบุญ ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น รางวัลดีเด่น ได้แก่ ด.ญ.ฑิตยา มากแสง ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต ด.ญ.โชติกา วงศ์เกียรติขจร ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ด.ญ.ศิริประภา ห้าพุทรา ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น ด.ญ.สิรภัทร นวลแก้ว ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ด.ญ.สุทิภัทร สุวรรณร์ฎภูมิ ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา ระดับ ป.4-6 หัวข้อ “รำลึกสึนามิ” รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ญ.อภิญญา รุ่งแสง ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น รางวัลดีเด่น ได้แก่ ด.ช.วิศนุ กิ่งจำปา ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น ด.ญ.รัญชิดา ลีลาด ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น ด.ญ.อมราพร สายสอน ร.ร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น ด.ญ.สโรชา คงทอง ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต ด.ญ.แพรวา แซ่ลิ่ม ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ระดับ ม.1-3 “รำลึกสึนามิ” รางวัลดีเด่น ด.ญ.อรกัญญา อุ่นจิต ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ด.ญ.กัญสุดา โลกคำลือ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ ด.ญ.สุมิตา เพชรอยู่ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ ด.ญ.ปฐิมา กาญจนอักษร ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ด.ญ.อธิตญา นิยมเดชา ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต ด.ช.วุฒิพงษ์ วงค์เขิมมา ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต และ ระดับ ม.4-6 “รำลึกสึนามิ” รางวัลดีเด่น ได้แก่ นายรัฐกานต์ วงค์เมือง ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ น.ส.ดลพร วารีศรี ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ น.ส.สุภาวดี เต่าทอง ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ นายกฤษชัย กษิรักษา ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต นายธันยบูรย์ ลูกจันทร์ ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย


No comments yet... Be the first to leave a reply!


Service »FEEDNEWS FEEDS

© 2016 Phuket Journal. Guide Vision Limited. All Rights Reserved.