หน้าแรก » การศึกษา, เทคโนโลยี » ครูภูเก็ตออกแบบ”ซีเอไอ”สื่อสอนเด็กพิเศษ

ครูภูเก็ตออกแบบ "ซีเอไอ" สื่อสอนเด็กพิเศษ

นางจุรี โก้สกุล ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จ.ภูเก็ต ผู้ได้รับรางวัลทุนครูสอนดี จากโครงการ “สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี” ของ “สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน”

ได้ออกแบบเครื่องมือและสื่อการสอนสำหรับเด็กพิการทางการได้ยินที่เรียกว่า “ซีเอไอ” หรือ Computer Assisted Instruction (CAI) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยโปรแกรมนี้ผู้เรียนจะสามารถฝึกอ่านปาก ฝึกภาษา พร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

นางจุรีกล่าวว่า ข้อจำกัดของเด็กกลุ่มนี้ก็คือหูไม่ได้ยินเสียง ซึ่งเป็นจุดด้อยที่จะต้องพัฒนาให้เขามีการเรียนรู้ที่ชัดเจนเหมือนเด็กปกติ สามารถอ่านออกเสียงและสามารถทำภาษามือ พูด และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข โดยการใช้สื่อซีเอไอซึ่งเป็นสื่อแบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย จะช่วยให้เด็กที่พิการสามารถ ฝึกพูด ฝึกอ่านปาก ฝึกภาษามือ ฝึกภาษาไทย ฝึกภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการ

ข้อมูล – pantip


No comments yet... Be the first to leave a reply!


Service »FEEDNEWS FEEDS

© 2016 Phuket Journal. Guide Vision Limited. All Rights Reserved.